"Đức năng thắng số" là một phương pháp được áp dụng trong tín ngưỡng Phật giáo, có ý nghĩa là sử dụng lòng từ bi, tâm bình an và lời cầu nguyện để vượt qua khó khăn và trở nên thắng lợi.

https://anvientv.com.vn/duc-nang-thang-so-la-gi #anvien #anvientv

Đức năng thắng số là gì? Có thật không? Cải mệnh như nào?
Favicon 
anvientv.com.vn

Đức năng thắng số là gì? Có thật không? Cải mệnh như nào?

Chắc hẳn quý vị đã không ít lần được nghe câu “Đức năng thắng số” đặc biệt là khi gặp tai ương, hiểm họa hoặc những việc xảy đến bất như ý.