34 sem ·Traducciones

ĐỐ CỬA LÀ GÌ? ĐỘ DÀY, ĐỘ RỘNG TIÊU CHUẨN CỦA ĐỐ CỬA
Đố cửa là gì? Có những loại đố cửa nào?
Xem tại: http://skywindow.vn/do-cua-la-gi/
#dacoli #cauthangkinh #vachtamkinh #cuanhomkinh #vachkinhvanphong #docua